keby

if, (kiež) if (only), I wish

Keby som bol na tvojom mieste, počkal by som.
If I were you I would wait.
ɪf aɪ wɜː juː aɪ wʊd weɪt
Keby nebolo jeho...
Were it not for him ..., If it were not for him ..., But for him ...
wɜː ɪt nɒt fə hɪmˌ ɪf ɪt wɜː nɒt fə hɪmˌ bət fə hɪm
Keby tak bol tu.
If only he were here.
ɪf ˈəʊnlɪ hɪ wɜː hɪə
Keby len to. (to nie je to hlavné)
That is not the main problem/point.
ðæt ɪz nɒt ðə meɪn ˈprɒbləm/pɔɪnt
aj keby...
even if...
ˈiːvn ɪf