jeho

his, (za podst. menom) of his

Je to jeho auto?
Is it his car?
ɪz ɪt hɪz kɑː?
Tie topánky nie sú jeho.
These shoes are not his.
ðiːz ʃuːz ɑː nɒt hɪz
Bol to jeho dobrý priateľ.
It was a good friend of his.
ɪt wɒz ə gʊd frεnd əv hɪz
To je jeho vec.
That's his business., That's his affair.
ðæts hɪz ˈbɪznɪsˌ ðæts hɪz əˈfεə
Na jeho mieste by som tam nechodil.
I wouldn't go there if I were him.
aɪ ˈwʊdnt gəʊ ðεə ɪf aɪ wɜː hɪm
Filmy, to je jeho. (má ich rád)
He is a sucker for movies.
hɪ ɪz ə ˈsʌkə fə ˈmuːvɪz
jeho byt/kabát
his flat/coat
hɪz flæt/kəʊt