jedenie

food, (pokrm) meal, dish

Čo je na jedenie?
What's to eat?
wɒts tə iːt?
Dal by som si niečo na jedenie.
I'd like something to eat.
aɪd laɪk ˈsʌmθɪŋ tə iːt
Máte niečo na jedenie?
Do you have something to eat?
dʊ juː hæv ˈsʌmθɪŋ tə iːt?
To nie je na jedenie.
It's inedible/uneatable.
ɪts ɪnˈεdɪbl/ʌnˈiːtəbl
Kúp niečo na jedenie.
Buy something to eat.
baɪ ˈsʌmθɪŋ tə iːt