jazdiť

go, (na bicykli ap., viezť sa) ride sth, (ako vodič) drive

Vieš jazdiť na koni?
Can you ride a horse?
kən juː raɪd ə hɔːs?
Rád jazdím na koni.
I like horseback riding.
aɪ laɪk ˈhɔːsˌbæk ˈraɪdɪŋ
V Anglicku jazdia autá vľavo.
In England cars drive on the left.
ɪn ˈɪŋglənd kɑːz draɪv ɒn ðə lεft
Na čo to jazdí? (auto)
What does it run on?
wɒt dʌz ɪt rʌn ɒn?