izba

room

Máte voľnú izbu?
Do you have a vacant room?
dʊ juː hæv ə ˈveɪkənt ruːm?
Chceli by sme izbu s výhľadom na more.
We'd like a room with a sea view.
wiːd laɪk ə ruːm wɪθ ə siː vjuː
detská izba
children's room
ˈtʃɪldrənz ruːm
jednoposteľová izba
single room
ˈsɪŋgl ruːm
izby na prenájom
rooms to let
ruːmz tə lεt
voľné izby (nápis na hoteli)
vacancies
ˈveɪkənsɪz