inak, ináč

1(vymedzenie) otherwise, (odlišne) in a different way/manner, differently

Inak to nejde.
There is no other way.
ðεə ɪz nəʊ ˈʌðə weɪ
Skús to inak.
Try it in a different way.
traɪ ɪt ɪn ə ˈdɪfərənt weɪ
Nemôžem inak, ako...
I have no choice but...
aɪ hæv nəʊ tʃɔɪs bət
Je to inak, než si myslíte.
It's not what you think.
ɪts nɒt wɒt juː θɪŋk
Inak je to slušný človek.
Otherwise he is a fair man.
ˈʌðəˌwaɪz hɪ ɪz ə fεə mæn
Správajú sa k nim ináč, ako...
They are treated differently from...
ðeɪ ɑː triːtɪd ˈdɪfərəntlɪ frɒm
pokiaľ nie je uvedené inak
unless otherwise stated
ʌnˈlεs ˈʌðəˌwaɪz ˈsteɪtɪd
inak povedané
in other words
ɪn ˈʌðə wɜːdz
inak nazývaný (tiež)
alias
ˈeɪlɪəs

2(v opačnom prípade) or (else), otherwise, (pokiaľ toto nenastane) failing that

Daj mi to, inak...
Give it to me or else...
gɪv ɪt tə miː ɔː εls
Odíď, inak sa naštvem.
Leave or I'll get angry.
liːv ɔː aɪl gεt ˈæŋgrɪ