ich

their, (samostatné) theirs, (za podst. menom) of theirs

Ich deti poslúchajú.
Their children are well behaved.
ðεə ˈtʃɪldrən ɑː wεl bɪˈheɪvd
To je ich vec.
It's their (own) business.
ɪts ðεə (əʊn) ˈbɪznɪs
Tie nie sú ich.
Those aren't theirs.
ðəʊz ɑːnt ðεəz
Ja na ich mieste by som...
If I were them...
ɪf aɪ wɜː ðəm
ten ich priateľ
that friend of theirs
ðæt frεnd əv ðεəz