hroziť

komu čím threaten, issue threats, (niečím zastrašovať) hold sth over sb

Hrozí nebezpečenstvo, že...
There's is a danger that...
ðεəz ɪz ə ˈdeɪndʒə ðæt
Hrozilo jej, že príde o prácu.
She was in danger of losing her job.
ʃɪ wɒz ɪn ˈdeɪndʒə əv ˈluːzɪŋ hə dʒɒb
Hrozí mu až šesť rokov väzenia.
He is facing up to six years in prison.
hɪ ɪz ˈfeɪsɪŋ ʌp tə sɪks jɪəz ɪn ˈprɪzn
Hrozil mi päsťou.
He was shaking his fist at me.
hɪ wɒz ʃeɪkɪŋ hɪz fɪst æt miː
To nehrozí!
Not a hope!, Not a chance!
nɒt ə həʊp!ˌ nɒt ə tʃɑːns!
(Ešte) Stále jej hrozí nebezpečenstvo.
She is (still) in danger.
ʃɪ ɪz (stɪl) ɪn ˈdeɪndʒə