hrať sa

na čo, s čím play at/with sth, (pohrávať sa) toy with sth, (predstierať) pretend

Hrá sa na múdreho.
He pretends to be smart.
hɪ prɪˈtεndz tə biː smɑːt
Hrajú sa na vojakov.
They play at soldiers.
ðeɪ pleɪ æt ˈsəʊldʒəz
Na čo sa to hráš?
What are you playing at?
wɒt ɑː juː pleɪŋ æt?
Už sa s tým radšej nehraj. (nevŕtaj do toho)
You better stop fiddling with it!
juː ˈbεtə stɒp ˈfɪdlɪŋ wɪθ ɪt!
Stále sa na niečo hrá.
He keeps pretending.
hɪ kiːps prɪˈtεndɪŋ
Nehraj sa s tým toľko!
Stop fiddling with it!
stɒp ˈfɪdlɪŋ wɪθ ɪt!
hrať sa s bábikami
play with dolls
pleɪ wɪθ dɒlz
hrať sa na schovávačku
play hide-and-seek
pleɪ ˈhaɪdˌəndˌsiːk