hrať

play, (herec) act

Vieš hrať na klavíri?
Can you play the piano?
kən juː pleɪ ðə pɪˈænəʊ?
Hrám na gitare.
I play the guitar.
aɪ pleɪ ðə gɪˈtɑː
Rádio nehrá.
The radio is not working.
ðə ˈreɪdɪəʊ ɪz nɒt ˈwɜːkɪŋ
Ja nehrám.
I'm out (of the game)., I quit (the game).
aɪm aʊt (əv ðə geɪm)ˌ aɪ kwɪt (ðə geɪm)
Nehraj to na mňa!
Don't get smart with me!
dəʊnt gεt smɑːt wɪθ miː!
Tu niečo nehrá.
Something is wrong/off here., I smell something fishy.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ/ɒf hɪəˌ aɪ smεl ˈsʌmθɪŋ ˈfɪʃɪ
Všetko hrá v náš neprospech.
The odds are stacked against us.
ðiː ɒdz ɑː stækt əˈgεnst əs
To nehrá žiadnu rolu.
That's of no importance., That doesn't matter.
ðæts əv nəʊ ɪmˈpɔːtnsˌ ðæt ˈdʌznt ˈmætə
hrať o peniaze
play for money
pleɪ fə ˈmʌnɪ
hrať na živo (vystupovať)
play live
pleɪ lɪv