horúco

hot

Nie je vám horúco?
Are you (not) hot?
ɑː juː (nɒt) hɒt?
Je tu horúco.
It's hot in here.
ɪts hɒt ɪn hɪə
Vonku je horúco na zadusenie.
It is sweltering/stifling hot outside.
ɪt ɪz ˈswεltərɪŋ/ˈstaɪflɪŋ hɒtˌaʊtˈsaɪd