hnevať sa

be angry/annoyed

Nehnevajte sa na neho.
Don't be angry with him.
dəʊnt biː ˈæŋgrɪ wɪθ hɪm
Hneváš sa na mňa pre...?
Are you mad with me because of...?
ɑː juː mæd wɪθ miː bɪˈkɒz əv?
Nehnevajte sa, že vás obťažujem, ale...
I'm sorry to bother you but...
aɪm ˈsɒrɪ tə ˈbɒðə juː bət
hnevať sa na koho
be angry at/with sb, be mad at sb
biː ˈæŋgrɪˌ biː mæd