hlúpy

stupid, (pochabý) silly, foolish

Urobil som hlúpu chybu.
I made a stupid mistake.
aɪ meɪd ə ˈstjuːpɪd mɪˈsteɪk
Nebuď hlúpy!
Don't be silly!
dəʊnt biː ˈsɪlɪ!
To bolo od neho hlúpe.
It was stupid of him.
ɪt wɒz ˈstjuːpɪd əv hɪm
Bolo mi to hlúpe... (trápne)
I found it embarrassing..., I felt embarrassed to...
aɪ faʊnd ɪt ɪmˈbærəsɪŋˌ aɪ fεlt ɪmˈbærəst tə
Robí sa hlúpym. (že nevie)
He plays stupid.
hɪ pleɪz ˈstjuːpɪd
Na hlúpu otázku hlúpa odpoveď.
Ask a silly question and you get a silly answer.
ɑːsk ə ˈsɪlɪ ˈkwεstʃən ænd juː gεt ə ˈsɪlɪ ˈɑːnsə