hlúpo

stupidly, foolishly, silly

Cítim sa hlúpo, že som jej to povedal.
I feel bad that I told her about it.
aɪ fiːl bæd ðæt aɪ təʊld hə əˈbaʊt ɪt
Pripadal som si hlúpo.
I felt silly.
aɪ fεlt ˈsɪlɪ
Nepýtaj sa tak hlúpo.
Don't ask such silly questions.
dəʊnt ɑːsk sʌtʃ ˈsɪlɪ ˈkwεstʃənz