hladný

hungry, (veľmi) ravenous, starving

Nie si hladný?
Are you hungry?
ɑː juː ˈhʌŋgrɪ?
Začínam byť hladný.
I'm getting hungry.
aɪm gεtɪŋ ˈhʌŋgrɪ
Si hladný? – A ako!
Are you hungry? – I sure am!
ɑː juː ˈhʌŋgrɪ? - aɪ ʃʊə əm!
Som hladný ako vlk.
I could eat a horse.
aɪ kʊd iːt ə hɔːs
Je hladný po úspechu.
He's hungry for success.
hiːz ˈhʌŋgrɪ fə səkˈsεs