hlad

hunger

Umieram od hladu.
I'm starving/starved.
aɪm ˈstɑːvɪŋ/stɑːvd
Zomreli od hladu.
They died of hunger.
ðeɪ daɪd əv ˈhʌŋgə
nechať/držať koho o hlade
starve sb
stɑːv