hádať sa

o čo/čom argue about/over sth, quarrel over sth, (hovor.) fight

Nehádajme sa (o tom).
Let's not argue (about it).
lεts nɒt ˈɑːgjuː (əˈbaʊt ɪt)
Prestaňte sa hádať o hlúpostiach!
Stop squabbling!, Stop arguing over petty things!
stɒp ˈskwɒblɪŋ!ˌ stɒp ˈɑːgjuɪŋ ˈəʊvə ˈpεtɪ θɪŋz!
Stále sa hádajú.
They keep fighting/arguing.
ðeɪ kiːp faɪtɪŋ/ˈɑːgjuɪŋ
Nemá cenu sa hádať.
It's no use arguing.
ɪts nəʊ juːs ˈɑːgjuɪŋ
Nehádaj sa so mnou!
Don't argue with me!
dəʊnt ˈɑːgjuː wɪθ miː!