falošný

false, (falšovaný) counterfeit

Ako spoznať falošné peniaze?
How to detect fake/counterfeit money?
haʊ tə dɪˈtεkt feɪk/ˈkaʊntəfɪt ˈmʌnɪ?
Sú na falošnej stope.
They are on a false lead.
ðeɪ ɑː ɒn ə fɔːls liːd
Má falošný chrup.
She wears false teeth.
ʃɪ wεəz fɔːls tiːθ
Bol to falošný poplach.
It was a false alarm.
ɪt wɒz ə fɔːls əˈlɑːm
Spieva falošne.
She sings out of tune/off-key.
ʃɪ sɪŋz aʊt əv tjuːn/ɒfkiː