fajčiť

smoke, (robiť orálny sex) give sb a blow-job

Fajčíte?
Do you smoke?
dʊ juː sməʊk?
Nefajčím.
I don't smoke.
aɪ dəʊnt sməʊk
Môže sa tu fajčiť?
Is smoking allowed here?, Is it allowed to smoke here?
ɪz ˈsməʊkɪŋ əˈlaʊd hɪə?ˌ ɪz ɪt əˈlaʊd tə sməʊk hɪə?
Prestal som fajčiť zo dňa na deň.
I quit smoking cold turkey.
aɪ kwɪt ˈsməʊkɪŋ kəʊld ˈtɜːkɪ
Fajčí jednu za druhou/ako Turek.
He smokes like a chimney., He is a chain-smoker.
hɪ sməʊks laɪk ə ˈtʃɪmnɪˌ hɪ ɪz ə tʃeɪnˈsməʊkə
Fajčí trávu ostošesť.
He smokes pot like crazy.
hɪ sməʊks pɒt laɪk ˈkreɪzɪ