ešte

1(stále) still, (v zápore a otázkach) yet, (tak neskoro) as late as

Ešte nie!
Not yet!
nɒt jεt!
Ešte tú knihu mám.
I still have the book.
aɪ stɪl hæv ðə bʊk
Ešte neprišiel.
He hasn't come yet.
hɪ ˈhæznt kʌm jεt
O 4. ráno ešte nebol doma.
He wasn't back even at 4 a.m.
hɪ ˈwɒznt bæk ˈiːvn æt fɔːˌeɪˈεm
Ty to ešte nemáš (hotové)?
Haven't you finished yet?
ˈhævnt juː ˈfɪnɪʃt jεt?
Ešte sa môžeš vrátiť.
You can still go back.
juː kən stɪl gəʊ bæk
... kým sa to ešte (nejako) dá
... while the going is good
... waɪl ðə ˈgəʊɪŋ ɪz gʊd

2(viac) more, (viac) even, (znova) (once) again

Ešte (jeden)!
(One) more!
(wʌn) mɔː!
Ešte raz!
Once again!, Once more!
wʌns əˈgεn!ˌ wʌns mɔː!
Ešte sa pýtaj! (či nevieš)
Don't you know?, You know better.
dəʊnt juː nəʊ?ˌ juː nəʊ ˈbεtə
Vezmi si ešte.
Have some more.
hæv sʌm mɔː
Títo sú ešte lepší.
These are even better.
ðiːz ɑː ˈiːvn ˈbεtə
To nám tak ešte chýbalo.
That's all we needed.
ðæts ɔːl wiː niːdɪd
... a k tomu (všetkému) ešte...
... and on top of it..., and to top it all (off)..., ... and in addition to that...
... ænd ɒn tɒp əv ɪtˌ ænd tə tɒp ɪt ɔːl (ɒf)ˌ ... ænd ɪn əˈdɪʃən tə ðæt

3(v určitom čase) this very, (hneď) right

Zavolám mu ešte dnes.
I'll call him right today.
aɪl kɔːl hɪm raɪt təˈdeɪ
Ešte ráno som s ňou hovoril.
I talked to her this very morning.
aɪ tɔːkt tə hə ðɪs ˈvεrɪ ˈmɔːnɪŋ

4(želanie) only

Ešte keby tak tie čísla sedeli.
If only the numbers corresponded.
ɪf ˈəʊnlɪ ðə ˈnʌmbəzˌkɒrɪˈspɒndɪd
Ešteže má teba.
Good for him (that) he's got you.
gʊd fə hɪm (ðæt) hiːz gɒt juː