dovoliť si

čo (odvážiť sa) dare, presume, (finančne ap.) afford sth

To si nemôžeme dovoliť.
We can't afford it.
wiː kɑːnt əˈfɔːd ɪt
Mohol by si to pokojne dovoliť.
He could very well afford it.
hɪ kʊd ˈvεrɪ wεl əˈfɔːd ɪt
Nemôžu si dovoliť ďalší škandál.
They can't afford another scandal.
ðeɪ kɑːnt əˈfɔːd əˈnʌðə ˈskændl
To by som si nikdy nedovolil.
I would never dare.
aɪ wʊd ˈnεvə dεə
Dovolil som si priniesť...
I took the liberty of bringing...
aɪ tʊk ðə ˈlɪbətɪ əv brɪŋɪŋ