dohovoriť sa

speak sth, (ako) make osf understood in sth

Nedohovorím sa.
I can't make myself understood.
aɪ kɑːnt meɪk maɪˈsεlfˌʌndəˈstʊd
Dohovoríš sa (po) anglicky?
Can you make yourself understood in English?
kən juː meɪk jɔːˈsεlfˌʌndəˈstʊd ɪn ˈɪŋglɪʃ?
Plynulo sa dohovorí po francúzsky.
He speaks fluent French.
hɪ spiːks ˈfluːənt frεntʃ