dodržiavať, dodržovať

abide by sth, (pravidlá ap.) observe, (riadiť sa) follow sth

Dodržujte, prosím, pravidlá.
Please observe the rules., Please abide by the rules.
pliːz əbˈzɜːv ðə ruːlzˌ pliːz əˈbaɪd baɪ ðə ruːlz
Musíte dodržiavať rýchlosť.
You must observe the speed limit., You must do the speed limit.
juː mʌst əbˈzɜːv ðə spiːd ˈlɪmɪtˌ juː mʌst dʊ ðə spiːd ˈlɪmɪt
Nedodržujú rýchlosť.
They are speeding.
ðeɪ ɑː spiːdɪŋ
Zákony sa musia dodržiavať.
The law must be obeyed.
ðə lɔː mʌst biː əˈbeɪd
Musíme dodržiavať rozvrh.
We must keep to the schedule., We must stick to the schedule.
wiː mʌst kiːp tə ðə ˈʃεdjuːlˌ wiː mʌst stɪk tə ðə ˈʃεdjuːl