dočkať sa

čoho (dožiť sa) live to see, (počkať si a uvidieť) wait to see sth

Už sa nemôže dočkať. (začiatku ap.)
He's straining at the leash., He's chomping at the bit., He's raring to go.
hiːz streɪnɪŋ æt ðə liːʃˌ hiːz tʃɒmpɪŋ æt ðə bɪtˌ hiːz ˈrεərɪŋ tə gəʊ
Neboj sa, dočkáš sa.
Don't worry, your time will come.
dəʊnt ˈwʌrɪˌ jɔː taɪm wɪl kʌm
Tak toho sa (asi) nedočkám(e)!
That will be the day!
ðæt wɪl biː ðə deɪ!
Dočkali sa.
Their time has come.
ðεə taɪm hæz kʌm
Nemôžem sa dočkať, sa s ňou zoznámim.
I can hardly/can't wait to meet her.
aɪ kən ˈhɑːdlɪ/kɑːnt weɪt tə miːt hə