chyba

mistake, (nesprávnosť) error, (zavinenie) fault

Urobil si (veľkú) chybu.
You made a (big) mistake.
juː meɪd ə (bɪg) mɪˈsteɪk
Kde som urobil(a) chybu?
Where did I go wrong?
wεə dɪd aɪ gəʊ rɒŋ?
Došlo k chybe v...
There was a mistake in...
ðεə wɒz ə mɪˈsteɪk ɪn
Čia je to chyba?
Whose fault is it?
huːz fɔːlt ɪz ɪt?
Jeho písomka bola samá chyba.
His paper was riddled with errors.
hɪz ˈpeɪpə wɒz ˈrɪdld wɪθ ˈεrəz
Vy ste to nečítali? To je chyba.
Haven't you read it? That's too bad for you!
ˈhævnt juː rεd ɪt? ðæts tuː bæd fə juː!
To nemá chybu!
That's terrific!
ðæts təˈrɪfɪk!
bez chyby
beyond reproach, flawless
bɪˈjɒnd rɪˈprəʊtʃˌ ˈflɔːləs
pravopisná chyba
spelling mistake, misspelling
ˈspεlɪŋ mɪˈsteɪkˌˌmɪsˈspεlɪŋ