4.5Vzťažné zámená

Používa sa ukazovacie zámeno der, die, das (ktorý, ktorá, ktoré) a opytovacie zámeno welcher, welche, welches. Uprednostňuje sa der, zámeno welcher zastaráva.
mužský rod ženský rod stredný rod množné číslo
1. p. der, welcherdie, welche das, welchesdie, welche
2. p. dessen deren, derer dessen deren, derer
3. p. dem, welchemder, welcher dem, welchemdenen
4. p. den, welchendie, welche das, welchesdie, welche
Vzťažné zámeno was zodpovedá slovenskému čo.Wir haben gewonnen, was uns sehr erfreute.Vyhrali sme, čo nás veľmi potešilo.