6.1.1Prítomný čas

Vyjadruje najmä dej prebiehajúci v súčasnosti alebo trvajúci stav, často sa ním vyjadruje aj blízka budúcnosť.Tvorí sa pridaním nasledujúcich koncoviek k slovesnému kmeňu:
osobajednotné číslomnožné číslo
1. ich -e wir -en
2. du -st ihr -t
3. er, sie, es -t sie -en