4.4Opytovacie zámená

a)wer, was
1. p. wer kto? was čo?
2. p. wessen koho/čí? wessen čoho?
3. p. wem komu? - -
4. p. wen koho? was čo?
b)welcherZámeno welcher (ktorý) sa skloňuje ako určitý člen a vyberáme ním zo súboru vecí alebo osôb.c)was für einZámeno was für ein (aký) sa skloňuje ako neurčitý člen, v množnom čísle má len tvar was für.