6.4.1Trpný rod - priebehová forma

Tvorí sa pomocou slovesa werden v príslušnom čase a minulého príčastia.
oznamovací spôsob konjunktív
prítomný čas
ich werde gesehen (gesucht) ich werde gesehen (gesucht)
préteritum
ich wurde gesehen (gesucht) ich würde gesehen (gesucht)
perfektum
ich bin gesehen (gesucht) worden ich sei gesehen (gesucht) worden
predminulý čas
ich war gesehen (gesucht) worden ich wäre gesehen (gesucht) worden
budúci čas I
ich werde gesehen (gesucht) werden ich werde gesehen (gesucht) werden
budúci čas II
ich werde gesehen (gesucht) worden sein ich werde gesehen (gesucht) worden sein