6.4Slovesný rod

Nemčina rozlišuje rovnako ako slovenčina činný a trpný rod, ktorý má však dva varianty - priebehový a stavový.