2.3.1Základné skloňovanie

a)v jednotnom čísle
mužský rod ženský rod stredný rod
1. p. der Lehrer die Mutter das Mädchen
2. p. des Lehrersder Mutter des Mädchens
3. p. dem Lehrer der Mutter dem Mädchen
4. p. den Lehrer die Mutter das Mädchen
V jednotnom čísle priberá 2. pád mužského a stredného rodu koncovku -(e)s.b)v množnom čísle
mužský rod ženský rod stredný rod
1. p. die Lehrer die Mütter die Mädchen
2. p. der Lehrer der Mütter der Mädchen
3. p. den Lehrernden Müttern den Mädchen
4. p. die Lehrer die Mütter die Mädchen
V množnom čísle preberá 3. pád koncovku -n.Neurčitý člen nemá množné číslo, preto sa podstatné mená uvádzajú bez člena.