2.1Rod

Rod nemeckých podstatných mien nie je vždy totožný s ich rodom v slovenčine.Ako pomôcku na zapamätanie si možno využiť nasledujúce pravidlá: