10Citoslovcia

Stoja väčšinou samostatne a vo vete sa oddeľujú čiarkou.a)Pocity a nálady hovoriaceho
radosť: hurra, juhu, juchhe, heisa, ah, holdrio
bolesť: au(a), autsch, oh, (o)weh, (au)weh
odpor: brr, pfui, äks, ih, igitt, bah, pfui Teufel
túžba: ach, oh
údiv: ah, ach, ach so, ach nein, aha, oh, hoho, hoppla
úvaha: hm, na, äh
hnev: na (na), oho, oha, hach, verdammt
výsmech: ätsch, bäh
negácia: ach was, ph
strach: uh, huhu, hu
b)Výzva
pozornosť: heda, hallo, he, na
ticho: pst, psch, sch, pscht, ssst
pohyb: hü, hott, ksch, dalli, putt putt
c)Zvuky
zvieratá: miau mňau, wau-wau hav-hav, muh mú, bú, kikeriki, kuckuck
ostatné: plumps žblnk, klirr štrng, klingelink crn, cŕn