9.5Časové vety

súčasný dej
wenn, als keď
sobald, sowie, wie len čo, hneď ako
sooft kedykoľvek
solange pokiaľ
während zatiaľ čo, kým
Rozdiel medzi spojkami wenn a als:als - jednorazový neopakujúci sa dej v minulostiGerade als er gehen wollte, kam sie.Práve keď chcel odísť, prišla.wenn - opakovaný dej, zdôraznený príslovkami immer, jedes Mal ap.Wenn man auf das Knopf drückt, schaltet sich das Radio ein.Stlačením tlačidla sa rádio zapne.predčasný dej
nachdem keď, len čo
seit, seitdem odvtedy, čo
als keď
následný dej
bevor, ehe skôr ako, predtým ako
bis až, kým, dokiaľ ne-
Wir warten, bis du kommst.Počkáme, kým neprídeš.