1.1Výslovnosť nemeckej abecedy

a h haː ö øː ü
ä εː i p peː v fau
b beː j jɔt q kuː w veː
c tseː k kaː r εr x iks
d deː l εl s εs y ʏpsilɔn
e m εm ß εstsεt z tsεt
f εf n εn t teː
g geː o u