2Podstatné mená

V podstatných menách určujeme rod, číslo a pád.