6.1.2Minulý čas

PréteritumVyjadruje dej, ktorý prebiehal v minulosti, je to základný čas pre minulosť. Používa sa najmä v súvislom rozprávaní o minulosti.Viac o tvorbe préterita pozri kap. Časovanie slabých slovies a Časovanie silných slovies.PerfektumVyjadruje dej ukončený v prítomnosti, používa sa najmä v hovorených prejavoch.
ich habe/bin + minulé príčastie
PluskvamperfektumVyjadruje dej ukončený v minulosti.
ich hatte/war + minulé príčastie