9.3Podraďovacie spojky

Delia sa podľa druhu vedľajších viet, ktoré uvádzajú.a)Nepriame otázkyUvádzajú ich opytovacie zámená wer, was, welcher, was für ein, príslovky wann, wie, warum, wozu a spojka ob.Weißt du, wo ich dieses Kleid kaufen kann?Nevieš, kde môžem kúpiť tieto šaty?b)Vzťažné vetyUvádzajú ich vzťažné zámená der, die, das, welcher, wer, was a zámenné príslovky womit, worauf ap.Das ist alles, woran ich mich erinnere.To je všetko, na čo si spomínam.