5.2Radové

Tvoria sa zo základných čísloviek príponou -te, výnimkami sú erste, dritte, achte, od dvadsať vyššie príponou -ste.
erste prvý elfte jedenásty
zweite druhý zwölfte dvanásty
dritte tretí dreizehnte trinásty
vierte štvrtý vierzehnte štrnásty
fünfte piaty fünfzehnte pätnásty
sechste šiesty sechzehnte šestnásty
siebte siedmy siebzehnte sedemnásty
achte ôsmy achtzehnte osemnásty
neunte deviaty neunzehnte devätnásty
zehnte desiaty zwanzigste dvadsiaty
dreißigste tridsiaty tausendste tisíci
fünfzigste päťdesiaty zweitausendstedvojtisíci
hundertste stý millionste miliónty
Skloňovanie radových čísloviek je rovnaké ako skloňovanie prídavných mien.am ersten Tagv prvý deň