2.2.1Určitý člen

mužský rod ženský rod stredný rod množné číslo
1. p. der die das die
2. p. des der des der
3. p. dem der dem den
4. p. den die das die
Určitý člen označuje už známu skutočnosť. Kladieme ho pred podstatné mená, o ktorých už bola zmienka.Ich bekam ein Buch. Das Buch ist interessant.Osobné mená sú vo väčšine prípadov bez člena. Existujú nasledujúce výnimky:a)mená osôb, u ktorých treba presne určiť pádový vzťahdie Schriften des Aristotelesspisy Aristotela, Aristotelove spisyb)ak stojí pred menom osoby prídavné menoder kleine PeterPetríkc)ak ide o meno rodiny, rodu alebo osôb v množnom čísledie MüllersMüllerovciUrčitý člen sa ďalej kladie pred:a)radové číslovkyder zweite Teildruhý dielb)tretí stupeň prídavných miendas kleinste Kindnajmenšie dieťac)podstatné mená použité všeobecne na označenie druhuDer Wolf ist ein Raubtier.Vlk je šelma.