14.2Odvodzovanie

Slová, ktoré vznikajú odvodzovaním, sa skladajú zo základného slova, ku ktorému sa pridá predpona či prípona bez samostatného vlastného významu.