3Prídavné mená

Ak stojí prídavné meno v mennom prísudku, zostáva oproti slovenčine vo všetkých rodoch aj číslach v rovnakom tvare.Der Lehrer ist streng. Alle Lehrer sind streng.Učiteľ je prísny. Všetci učitelia sú prísni.