6.2.2Časovanie silných slovies

Prítomný časV prítomnom čase majú silné slovesá rovnaké koncovky ako slabé slovesá.
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich fahre wir fahren
2. du fährst ihr fahrt
3. er, sie, es fährt sie fahren
PréteritumSilné slovesá tvoria préteritum veľmi nepravidelne, a tieto tvary sa treba naučiť.
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich fuhr wir fuhren
2. du fuhrst ihr fuhrt
3. er, sie, es fuhr sie fuhren
PerfektumPerfektum sa skladá z príslušného tvaru pomocného slovesa haben alebo sein a minulého príčastia zakončeného na -en. Minulé príčastie silných slovies sa tvorí nepravidelne a treba sa ho naučiť.
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich bin gefahren wir sind gefahren
2. du bist gefahren ihr seid gefahren
3. er, sie, es ist gefahren sie sind gefahren
Ostatné časy
pluskvamperfektum budúci čas I budúci čas II
ich war gefahren ich werde fahren ich werde gefahren sein
du warst gefahren du wirst fahren du wirst gefahren sein
er war gefahren er wird fahren er wird gefahren sein
wir waren gefahren wir werden fahren wir werden gefahren sein
ihr wart gefahren ihr werdet fahren ihr werdet gefahren sein
sie waren gefahren sie werden fahren sie werden gefahren sein