5.3Druhové

Tvoria sa zo základných čísloviek pridaním koncovky -erlei a sú nesklonné.
zweierlei dvojaký viererlei štvoraký
dreierlei trojaký zehnerlei desatoraký