6.3Slovesný spôsob

Nemčina rozlišuje tri spôsoby: oznamovací, podmieňovací a rozkazovací.