6.1.3Budúci čas

Budúci čas IPoužíva sa na vyjadrenie deja prebiehajúceho v budúcnosti, je to základný čas pre budúcnosť.
ich werde + infinitív
Budúci čas IIPoužíva sa na vyjadrenie deja ukončeného pred iným budúcim dejom.
ich werde + minulý infinitiv