8.2Splývanie predložiek s členom

V nasledujúcej tabuľke uvádzame súhrn všetkých tvarov. Spisovné tvary sú označené tučne, ostatné sa považujú za hovorové.
predložka dem das der den
an am ans
auf aufs
bei beim
durch durchs
für fürs
hinter hinterm hinters hintern
in im ins
über überm übers übern
um ums
unter unterm unters untern
von vom
vor vorm vors
zu zum zur