8Predložky

Predložky sa viažu s menami a v spojení s nimi vyjadrujú rôzne vzťahy.