11.1Jednoduchá veta

V nemčine je slovosled vo vete pevne stanovený. Najmä postavenie slovesa v určitom tvare, t. j. prísudku, je pevne dané.Priamy slovosledpodmet - prísudok - ostatné vetné členy (sloveso je na 2. mieste)Das Wetter ist heute schlecht.Počasie je dnes škaredé.Nepriamy slovosledvytýčený vetný člen - prísudok - podmet - ostatné vetné členy (na 1. mieste je iný člen ako podmet)Heute ist das Wetter schlecht.Dnes je škaredé počasie.Obrátený slovosledprísudok - podmet - ostatné vetné členy (na 1. mieste stojí sloveso v určitom tvare)Ide o vety:a)zisťovacie opytovacieGefällt dir dieses Buch?Páči sa ti táto kniha?b)rozkazovacieWarten wir auf ihn.Počkajme naňho.c)želacieHätte ich nur nichts gesagt!Kiež by som nič nepovedal.