14.2.1Odvodzovanie príponami

Podstatné mená
-är Aktionär, Funktionär
-e Höhle, Kälte
-ei Bücherei, Fleischerei
-el Hebel, Schaufel
-ent Student, Absolvent
-er Taucher, Fahrer
-eur Friseur, Monteur
-heit Schönheit, Unsicherheit
-chen Häuschen, Kätzchen
-ie Hysterie, Folie
-ier Bankier, Kavalier
-in Lehrerin, Ärztin, Bärin, Hündin
-ismus Humanismus, Liberalismus
-ist Optimist, Telefonist
-ität Aktivität, Universität
-keit Fähigkeit, Eitelkeit
-lein Fräulein, Bettlein
-ler Künstler, Wissenchaftler
-ling Flüchtling, Feigling
-nis Finsternis, Erlebnis
-schaft Erbschaft, Eigenschaft
-tel Drittel, Viertel
-tum Königtum, Reichtum
-tion Produktion, Demonstration
-ung Bildung, Scheidung
Prídavné mená
-abel možnosť: transportabel transportovateľný, reparabel opraviteľný
-ell príslušnosť: personell personálny, individuell individuálny
-ant/entvlastnosť: arrogant arogantný, intelligent inteligentný
-arm malé množstvo: rohstoffarm chudobný na suroviny
-bar možnosť: heizbar vykurovateľný, brennbar horľavý
-e(r)nvlastnosť: metallen kovový, hölzern drevený
-fähig schopnosť: zahlungsfähig solventný, aufnahmefähig vnímavý
-gemäß podľa: sinngemäß podľa zmyslu, naturgemäß prirodzený
-haft záporná vlastnosť: fehlerhaft chybný, mangelhaft nedostatočný
-haltigobsahujúci: ozonhaltig ozónový, proteinhaltig proteínový
-ig vlastnosť: verdächtig podozrivý, haarig vlasatý
-isch vlastnosť: mikroskopisch mikroskopický, fachmännisch odborný
-los bez: grenzenlos bezmedzný, gefühllos bezcitný
-mäßig vlastnosť: zweckmäßig účelný, planmäßig plánovaný, plánovitý
-reich veľmi, veľa: erfolgreich úspešný, kinderreich majúci veľa detí
-sam vlastnosť: biegsam ohybný, sittsam mravný
-voll plný: rücksichtsvoll ohľaduplný, sorgenvoll plný obáv
-wert hodný, výhodný: bedauernswert poľutovaniahodný, preiswert cenovo výhodný
Slovesá
-eln kränkeln, sticheln
-en blitzen, regen, kommen
-ieren emaillieren, konfirmieren
-igen billigen, würdigen
-isieren realisieren, kapitalisieren
-n mangeln, schaukeln
-(t)schen herrschen, quietschen
-sen/-zen tricksen, siezen
Príslovky
-fach násobnosť: mehrfach niekoľkonásobne, vielfach mnohonásobne
-mal krát: dreimal trikrát, tri razy
-maßen podľa: folgendermaßen nasledujúcim spôsobom
-s opakovanosť: morgens (vždy) zrána, mittags (vždy) napoludnie
-wärts smer: abwärts dolu, rückwärts pospiatky, dozadu, odzadu
-weise spôsob: seltsamerweise čudne, zvláštne, stufenweise postupne